UP XIV / Underground Poetix XIV Dergisi Sayı : 7 / Ekim 2015

Ekim’de UP dergi.

Kısmen şöyle gelişti:

Alper çeker fikirleriyle insanlığa ışık saçmaya ne yazık ki devam ediyor. Pivano, çok acayip bir kadın, çok da çalışkan; bir Charles Bukowski ifşasıyla karşımızda. 

Sırada Rus ve Sovyet avangardının kadınları var, kolay gelsin.

Olga Broumas kadın şairini duydunuz mu, Kerim Atay tanıştırana kadar biz de duymadıydık, e hadi uzatın elinizi.

Theo van Doesburg’u ağırlama şerefine eriştik; “Yeni Güzel Sanatların Temel Kavramları” geç kalmışlığıyla..

Daha kötü bir grup kurulana dek en kötüsü Meth Shop Boyz, Up dergi kendileri ile söyleşti bu sayıda. Sakırmayın! İlk günden beri zararsız anarşist ve terörist gruplara teorik desteğini sürdüren UP uzun zaman sonrasında Kanada Silahlı Mücadelesine; Vancouver 5’lisine el atıyor. Çok ders var! Çok kadın gücü var!

Ferhat Asniya “2015 Berbat Bir Yıldı” diyecek, Tom Waits ise yazdığı şiirle Keith Richards güzelliğine aşkını ilan edecek.

Sabit dostumuz Rafet Arslan kişisel “Hasar Tespit Raporu”nu sunarken, sizleri 68’den Al Hansen’in “Marul Risalesi” ve Michael Gira’nın personel düzüşü ile tanıştıracağız.

Dikkat UP Dergi Kaan Çaydamlı metinleri ihtiva etmektedir.

Kasım’da başka galaksilerde görüşmek üzere!

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Kasım 2008’de Koç Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’nda sunulan çalışmaların bir kısmını ve konferansta sunulmamış diğer bazı çalışmaları içeriyor.Makalelerde toplumsal cinsiyet sorunsalı hukuktan felsefeye, sosyolojiden ekonomiye, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla inceleniyor.

Toplumsal cinsiyetin çok boyutluluğunu gözler önüne seren bu çalışmaların ortak amacı, genelgeçer zanlara yönelik eleştirel yaklaşımların önemi konusunda farkındalık yaratmak ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı problemlere yönelik çözümler geliştirmektir.

Harcama Hukuku

Bir ülkede devletin temel amacı o ülkede yaşayan bireylerin toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çünkü toplumsal ihtiyaçlar bireylerin tek başına karşılayamayakları ve birlikte yaşamanın sonucu olan ihtiyaçlarıdır. Devlet kendisinden beklenen ortak ihtiyaçları temel görevi olan kamu hizmetlerini yapmak suretiyle  karşılamakyadır.

Çağdaş, demokratik ve hukukun üstünlüğünün benimsendiği ülkelerde devletin varlığının doğrudan ve en güçlü biçimde ortaya konulduğu alanlardan biride toplumu oluşturanlar arasında mali-nakdi dayanışmayı sağlamak üzere görülecek hizmetler karşılığında vergi koyma anlamına da gelen ‘vergi salması ‘ise diğeri de knedisinden beklenen hizmeti gerçekleştirmejk için ‘harcama yapması’ dır.

Devlet  bu alanda tek yetkili bulunduğu ‘yasa çıkarma ve cebri başvurma yolu’ nu kullanır. Bu tekelci gücün kullanış şekli ,bir yandan bireyin hak ve özgürlüklerine öte yandan da ulusun egemenliği ilkesi ile yakından ilgilidir.

Söz konusu gücün kullanış şekli ve sınırının belirlenmesi bunların hukukiliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan mevcut hukuki ortamda kamu hizmetlerinin karşılanmasında kamu maliyesi, kamu ekonomik faaliyetleri ,ve dolayısıyla kamu harcamaları önem arzetmektedir.

Günümüzde gerek kamu maliyesi gerekse bütçe harcamaları önemini artırmış ve özellikle kamu harcamalarının toplama ülkae harcamalarındaki payı yüzde ellilere aşmıştır.Dolayısıyla her ülkede görülen  kamu harcamalarının payındaki gelişme bu alandaki hukuki zeminin önemini hayli artırmıştır. B hukuki zemin kamu harcamaları ilkesine dayanarak kamu hukuku alanında yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasını sağlamıştır. bu hukuk dalıda Türk hukuk sisteminde kamu hukukunda yer alan mali hukukun ‘vergi hukuk ‘ ve ‘borçlanma hukuku’ gibi alt dalını oluşturan harcama hukukudur. Kamu maliyesinin uygulama yanını oluşturan harcama hukuku geniş bir çatı  olarak devletin veya devlet tüzel kişiliğine ait kuruluşların gerçekleştirmeyi planladıkları harcamaları temel esaslarını incelemesi konusu yapan multi disipliner bir hukuk dalıdır.

Kamu harcamalarının hukuki analize yönelik olan bu kitap kamu ekonomik faaliyetlerini ve kamu harcamalarına genel bakış harcama hukukuna giriş ve temel ilkeler harcama hukukuna ilişkin temel hukuki düzenlemeler ve ilgili ikincil hukuki düzenlemelerden oluşmaktadır.

Tarih Eğitimi ve Tarihte “Öteki” Sorunu

20. yüzyılın son on yılında yaşanan etnik ve siyasi parçalanmaların yarattığı dalgalanmalar dünya gündemine yepyeni sorunlar getirdi, etnik kimlikler öne çıktı, ulus-devletler sorgulanmaya başlandı. Yerli ve yabancı tarihçiler Tarih Vakfı’nın 8-10 Haziran 1995’te Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlediği 2. Uluslararası Tarih Kongresi’nde bu sorunların önemli bir bileşenini, “öteki” olma sorununu ders kitapları, tarih yazımı ve yeni açılımlar çerçevesinde değerlendirdiler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Kontrol Altına Alma

Bu kitap senin hakkındadır ve senin içindir. Bu ünlü kişilerin dikkat sorunları ile başa çıkma ve onların üstesinden gelmeyi öğrendikleri gibi, bu kitap sana aynı şeyi yapma konusunda yardımcı olacaktır. İlk olarak DEHB’nun ne olduğunu ve genç insanlarda nasıl geliştiğini açıklayacağız. Çoğunlukla teknik ve bilimsel konuşmaktan kaçınacağız, ama bilmeniz gereken bazı istatistiksel bilgiler bulunmaktadır.

Örneğin, DEHB olan gençlerin otomobil kazaları, öğrenme zorlukları ve sosyal sorunlarda diğerlerine göre daha yüksek risk sorunları vardır. Bunun anlamı sizin bu sorunların her hangi birini yaşayacağınız demek değildir, ama DEHB sorununuzu iyi kavrayarak, bu kötü sonuçları yaşama şansınızı azaltırsınız. Biz DEHB’nu tarif ettikten ve dikkat etmeniz gereken diğer sorunların neler olduğunu söyledikten sonra, DEHB’nuz ile mücadele etmeniz konusunda size yardımcı olacak pek çok stratejik bilgi vereceğiz.

Aslında, en iyi stratejilerden biri bol miktarda planlamalar ve dış organizasyonlar hazırlamaktır. Bu yüzden verdiğimiz vaazın uygulamasına geçiyoruz ve size bazı kararları hemen veriyoruz.

Postmodern Toplumdan Kesitler

Postmodern Toplumdan Kesitler adıyla yayımlanan bu dokuzuncu kitabında Çabuklu, 1980’ler sonrasının postmodern toplumunda iktidar ilişkilerinin nasıl yeniden üretildiğini, liberalhoşgörü söylencesine karşın güvenlik ve kontrolün toplumsal yaşamın merkezine nasıl yerleştirildiğini anlatıyor.Varsılların lüks cipler, kapalı yerleşmeler, dev alışveriş merkezleri içinde kendilerine korunaklı alanlar yaratarak yoksulları dışlaması, göçebe New Age gezginlerinin neoliberal güvenlik devletininbaskısına maruz kalması, sistemin X kuşağını, Grunge kültürünü asimile etme çabaları, çevre dostu gibi görünen ekoturizmin yerlilerin yaşam alanlarını tahrip etmesi, marka kültürünün egemen hale gelmesi, postmodern çeşitlilik kültürünün farkları klişelere indirgeyip standartlaştırması kitapta değinilenkonulardan bazıları.

Yerli ve Milli

“Yerli ve Milli” son dönemde keskin bir şekilde siyasi jargonumuza ve gündemimize oturdu. Milli tanklar, milli arabalar, basın toplantılarında her yıl yenileri tanıtılan milli prototipler derken sanattan gündelik yaşama bir yerlilik ve millilik standardı talep edilir oldu. Bununla beraber her ne kadar bu retorik güncel bir siyasal tahayyül olarak yoğun şekilde duyulur olsa da yerlilik/millilik temalarını İslami sağdan Kemalist ve anti-Kemalist sola kadar tüm çevrelerde bolca bulmak mümkündür.

Bu kitap, Atilla İlhan, Kemal Tahir, Alev Alatlı’dan Mustafa Armağan, Yusuf Kaplan ve Ahmet Davutoğlu’na kadar birçok kamusal entelektüelin kalemindeki bu vurguları ve temaları masaya yatıracaktır.

Felatun Bey’den bu yana milletinden ve değerlerinden kopuk “kozmopolit hain” aydın eleştirileri, medeniyetçilik söylemleri, Batı’nın yozluğuna karşı kadim bilgeliğimiz temaları, irfan dolu Anadolu vurguları bu tahayyülün çeşitlemelerini oluşturur. Yine güreşten futbola sporda ve Dünyayı Kurtaran Adam’dan Kurtlar Vadisi’ne ekranlarda da bu yerli ve milli temalar karşımıza çıkmaktadır.

Mister No sayı: 172

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Ağustos 2016
Basım Yeri : Türkiye
Boyutlar : 16,00 x 21,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Orijinal Dil : İtalyanca
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 96
Barkod : 3990000045722

Epiktetos – Hierapolisli Bir Filozof

2500 yıl önce Anadolu’nun Batı Ege kıyı şehirleri başta olmak üzere, felsefi düşüncenin doğuşuna tanık oluruz. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşamış filozofların ve düşüncelerinin anımsanmasının ülkemizde felsefi düşüncenin gelişimi ve geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, çeşitli Anadolu şehirlerinde yaşamış olan filozoflardan kimilerini bir dizi etkinlik düzenleyerek gündeme getirmek istedik. Böylece düşünceleriyle insanlık kültürüne değerli katkılarda bulunmuş ve silinmez izler bırakmış bu filozofların -içinde yaşadıkları kültür ortamlarını göz önüne alarak- yeniden hatırlanması, düşüncelerinin çeşitli yönleriyle tartışılması, hem felsefenin kendi insanımızla daha da yakınlaşmasını sağlayabilecek hem de kültür tarihimizde felsefenin serüvenini ortaya çıkarılabilecektir.

Elinizdeki kitap, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi, Türkiye Felsefe Kurumu ve Pamukkale Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2-3 Kasım 2012 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen “Hierapolis/Pamukkale’de Felsefeye Yolculuk” başlıklı bilimsel toplantıda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.