Türk Sanatında Altı Köşeli Yıldız

Bu kitabın yazılış amacı farklı dini ve felsefi görüşlerde değişik anlamlar içeren bugün Yahudilerin dini – ulusal ve siyasi kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olan altı köşeli yıldız sembolünün kimliği ve evriminin kaleme alınmasıdır.Türk sanatında düz kırık ve kapalı şekillerin birbirine geçmeleriyle elde edilen altı köşeli yıldız motifi taş, çini ve tuğla ağırlıklı olmak üzere hemen hemen her malzemeye uygulanarak görsel bir çeşitlilik sağlanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *