Borçlar Hukuku

İçindekiler:

  • Borçlar Hukukunun Konusu,Kaynakları ve Temel Kaynakları
  • Borç İlişkisinin Kaynakları,Doğuşu,Hukukî Muameleler
  • Hukuka Aykırı Fiiller
  • Sebepsiz Zenginleşme ve Borcun Diğer Kaynakları
  • Borcun İfası
  • Borcun İhlali ve Borçlunun Temerrüdü
  • Borcun Sona Ermesi
  • Borç İlişkisinde Özel Durumlar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *