Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma

Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, yaralama kastıyla yapılan bir hareketin mağdurun ölümüne sebebiyet vermesi halinde, failin sorumluluğunun 5237 sy TCK bakımından hangi esaslar çerçevesinde tespit edileceği ele alınmıştır. Konu, 765 sy TCK dönemindeki ve Amerikan ceza hukukundaki düzenlenişi ile mukayese edilerek incelenmiş olup, konuya ilişkin çok sayıda Yargıtay kararına ve Amerikan Eyalet Ceza Mahkemesi kararına da yer verilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *