Türk Ticaret Kanunu Eylül 2017

*Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun *3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun *Çek Kanunu *Rekabetin Korunması Hakkında Kanun *Ticarette Teğşisin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun *Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun *Ticari İşletme Rehni Kanunu *İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun *Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik *Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik *Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik *Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *