Türk Kültüründe Hadis

Kültür,toplumları hem yerel hem de küresel anlamda diğer toplumlardan veya gruplardan ayıran önemli bir unsurdur.Türk toplumunu diğer toplumlardan ayıran kültürel yapının temel unsurları,Eski Türk Kültürü,İslam inanç ve değerler bütünüdür.Türklerin Müslüman olmalarından sonra,kültürlerini etkileyen temel etkenlerden biri olan hadis veya sünnet,Türk-İslam medeniyetinin her alanında göze çarpmaktadır.

Bu çalışmada,Türk milletinin duygu ve tasavvur dünyasından fışkıran Peygamber(sav)sevgisinin,Peygamber’e ait ne var ne yoksa kültüre nakşedilişinin örnekleri verilerek,sosyal hayattan sanat ve mimariye,resimden minyatüre,musikiden edebiyata,atasözlerinden deyimlere varıncaya kadar nakış nakış,ilmek ilmek bezemelerin nasıl ve ne şekilde tezahür ettiği üzerinde  Durulmaktadır.Kısacası,aşka dönüşen Peygamber(sav)sevgisinin madde ile özdeşleştirilerek,bir medeniyet ve kültürün vazgeçilmez unsuru haline gelişi,diğer bir ifadeyle kültürde hadisin yansımaları dikkatlere sunulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *