Belagat

Bu eserin başlıca özellikleri şunlardır:

  •  Belagatin hem Arapça hem de Türkçe, klasik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır.
  •  Klasik tasnife, özellikle de Kazvini’ye ait Telhisu’l-Miftah’ın tasnifine bağlı kalınarak konular, meani, beyan ve bedi şeklinde üçlü tasnifle ele alınmıştır.
  •  Eserin giriş kısmında belagat ilminin tarihçesinden, telif edilen önemli eserleri ve müelliflerinden bahsedilmiştir.
  •  Ayet-i kerime ve Arap şiirinin yanında hadis-i şeriflerden de örnekler sunulmuştur.
  •  Konunun daha iyi anlaşılması için Arapça örneklerden önce Türk edebiyatından örnekler sunulmuştur.
  •  Örneklerin hem edebî hem de eğitici olmasına gayret gösterilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *