Koan

Koan, insanoğlunun bilinç olarak yeni bir çağa doğru ilerlediği şu anda, an’ın kıymetini, yeni enerjinin ruh ve beden birlikteliğindeki devinimini ve bu “Yeni” olanın ne olduğuna dair sezgiselliğin önemini ve kaçınılmazlığını içermektedir.

Aklın değil, tamamen işleyen sezgilerin ürünü olan Koan,  Uzak doğu bilgeliğinden ve kendi tasavvufumuzdan esinlenerek dokuz öyküden oluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *