Pazarlamada Araştırma Teknikleri

Kitap, üniversitelerimizin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı işletme, pazarlama ve iletişim gibi yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Eser, yazarın bu konuda yıllarca verdiği ders notlarından, tecrübelerinden, kitabın önceki baskılarını okutan öğretim üyelerinin önerilerinden, ders esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan, pazarlama araştırmaları literatüründe ve teknolojide meydana gelen değişmeler ışığında, İngilizce ve Türkçe olmak üzere çok geniş ve yeni kaynaklara dayanılarak gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapmıştır.

Kitapta, anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 104 çözülmüş örneğe, 247 tabloya ve 91 şekile yer verilmiştir. Bu alanda kullanılan ikincil ve birincil kaynaklar, nitel ve nicel araştırmalar, veri toplama araçları, deneysel tertipler, örnekleme, alan çalışmaları ve veri hazırlama, metrik ve metrik olmayan hipotez testleri anlatılmıştır. Ayrıca Ki Kare, doğrusal, eğrisel ve çoklu regresyon, çoklu korelasyon, metrik ve metrik olmayan korelasyon, varyans, çoklu varyans, faktör ve kümeleme analizleri, Ayrıma ve Setlerarası Korelasyon Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme ve Bitişme Analizi gibi ileri istatistiksel analizler teorik olarak anlatılmış, birer uygulama gösterilmiş ve her analizle ilgili SPSS uygulamasına yer verilmiştir.

Kitap her ne kadar yüksek lisans ve doktora programındaki “Pazarlama Araştırmaları” konulu derse yönelik olarak hazırlanmışsa da, bu konu hakkında kendini geliştirmek isteyenlere de yardımcı olabilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *