Gözlemcinin Teknikleri

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Eylül 2015
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 13,00 x 19,50 cm
Basım Dili : Türkçe
Orijinal Dil : İngilizce
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 184
Barkod : 9789753424431

Mikro İktisat

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Ekim 2015
Basım Yeri : Türkiye / Ankara
Boyutlar : 21,00 x 29,50 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Sayfa Sayısı : 182
Barkod : 9786059870573

Mutahhari Külliyatı 5 – İnsan ve Kader

Alın yazısı, kaza ve kader meselesi gerek içerik açısından gerekse öğretisel hedefleri açısından felsefi meseleler sınıflamasına tabidir; ancak bu kitapta ne ilgili olduğu içerik açısından, ne de sonuç ve eğitsel hedef açısından sınıflandırılmamıştır.

Söz konusu mesele bu kitapta, “Müslümanların gerilemesinin sebepleri” ile ilgili olarak farklı konular, akımlar ve meseleleri kapsayan bir dizi alt başlıklar altında ele alınmıştır. Bu başlık altında konuların bir kısmı tarihi, bir kısmı psikolojik, ahlaki ve sosyolojik olarak veya sadece dini ve felsefî olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla bu kitapta farklı sınıflanmalardan çeşitli konular işlenmiştir.

Bu farklı konuları birbirine bağlayan şey, tüm bunların İslam toplumunun yükselmesinde ve gerilemesindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılmasıdır.

Bu yüzden, meselenin bu kitapta ele alınmasının nedeni; evvela, alın yazısına inanmanın felsefi kaidelerin gerektirdiği gibi, inananlarını bezginlik ve tembelliğe sürükleyecek ve buna inanan halkı ister istemez gerilemeye götürecek türden bir inanç olup olmadığını yahut doğru öğretilmesi halinde böyle bir etkisinin bulunup bulunmayacağını araştırmaktır. İkinci olarak, İslam bu meseleyi nasıl ve ne şekilde öğretmiştir ve İslam’ın bu öğretisinin Müslümanların ruhunda nasıl bir etkisi vardır ve olabilir? 

GIT İle Versiyon Kontrol ve Takım Çalışması

Git; açık kaynaklı ve ücretsiz, dünyanın en popüler versiyon kontrol sistemlerinden birisidir. Linux çekirdeğinin de geliştiricisi olan LinusTorvalds tarafından 2005’te geliştirilmeye başlanmıştır. Dağıtık bir versiyon kontrol sistemi olduğu için ekip çalışmalarında büyük kolaylık sağlayan Git; Google, Facebook, Linkedİn, Paypal, NASA gibi dünyanın en büyük kurum ve kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Kolayca öğrenebileceğiniz bu versiyon kontrol sistemi sayesinde geliştirdiğiniz yazılımları dünyaya duyurabilecek ve yine dünya çapında projelere dahil olabileceksiniz. Git ile Ilk Adımlar Dallanmalar (Branching) Çakışmalar (Conflicts) Rebasing Nedir ve Merge’den Farkı Nedir? Dosyaları Eski Hallerine Döndürme (reset) Commit’ler Arası Gezinme Git Stash Dosyaları Yok Sayma (gitignore) Dosyaları Silmek Commit’leri Başka Branch’e Kopyalamak – git-cherry Git Takma Adları (Alias) Git ile Hata Kontrolü (Debugging) Semantik Versiyonlama ve Versiyon Etiketleme Uzak Git Deposu Nedir? GitHub Bitbucket Git Istemcileri Tower SourceTree Git Dallanmalarına Farklı Bir Bakış Açısı git-flow Anlamlı Commit Mesajları ve Branch Isimleri Nasıl Yazılır?

Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı

Kitabın Bölüm Başlıkları:

· Finansman Fonksiyonu Ve Finansal Yönetim

· Finansal Piyasalar

· Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolar Analizi

· İşletme Sermayesi Yönetimi

· Piyasa Faiz Oranları

· Kısa Vadeli Finansal Planlama

· Paranın Zaman Değeri Ve Uygulamalar

· Sermaye Maliyeti

· Sermaye Yapısı

· Sermaye Bütçelemesi

· Kâr Dağıtımı

· Varlıkların Değerinin Saptanması

· İşletmelerde Finansal Başarısızlık Durumu

· Uzun Vadeli Finansal Planlama

· İşletme Büyümeleri Ve Küçülmeleri

· Türev Piyasaları ve Forward İşlemleri

· Futures İşlemleri

· Opsiyon İşlemleri

· Swap İşlemleri

· Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

· Kiralama (Leasing) İşlemleri

· Portföy Kuramı

· Test Sorularının Yanıtları

· Paranın Zaman Değeri (Faktör) Tabloları

Arabuluculuk ve Getirileri

Toplumsal etkileşimin olduğu her yerde, anlaşmazlıkların olması doğal ve kaçınılmazdır. Kişiler, gruplar ve toplumlar arası anlaşmazlıklar; doğru bir biçimde yönetildiğinde gelişimin, ilerlemenin, dönüşümün, barışın ve bütünleşmenin hem enerji kaynağı hem de motoru olabilmektedir. Ancak, anlaşmazlıklar yanlış ve yıkıcı yaklaşımlarla yönetildiğinde ise; yıkımın, şiddetin, zulmün ve acının kaynağına dönüşmektedir. Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak, farklılığı ortadan kaldırmaktır. Doğa ve insanlık, farklılığı ve çokluğu kabul etmeyi ve anlamayı gerektirir. Farklılığı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine; onu anlamaya ve nasıl yöneteceğimizi keşfetmeye başladığımızda, yolumuz anlaşmazlıklarımızı nasıl yöneteceğimizden geçmektedir. Anlaşmazlıkları nasıl yöneteceğimiz üzerine odaklandığımızda, karşımıza en temel yaklaşım ve paradigma olan “dönüşümsel arabuluculuk” çıkmaktadır. Dönüşümsel arabuluculuğun alanyazına en önemli katkısı, anlaşmazlık çözüm sürecinin toplumsal değerlerden ve kültürden bağımsız olmadığı, ideolojimizin ve inanç tarzımızın anlaşmazlıklara ilişkin değerlendirmelerimizi, tutumlarımızı ve anlaşmazlıklarımızı ele alış tarzımızı etkilediği düşüncesidir. Yine, dönüşümsel arabuluculuğun en ayırt edici özelliği, anlaşmazlıkları yönetim sürecinin, kişileri dönüştürebileceğine, geliştirebileceğine ve güçlendirebileceğine yönelik yapıcı ve olumlu duruşudur. Bush ve P. Folger tarafından geliştirilen “dönüşümsel arabuluculuk modeli” ülkemizde, her sene mahkemelere taşınan yüz binlerce anlaşmazlığı, çekişmeyi ve ayrışmayı yüz yüze müzakere ederek yapıcı ve barışçıl olarak çözme kapasitesini güçlendirmek için bir fırsat ve araç olacaktır. Cezalandırıcı adalet anlayışından, onarıcı adalet anlayışına dönme çabalarına ışık tutacaktır. Bu eser, içerdiği alternatif paradigma çerçevesinde hukuk sistemimize yeni giren arabuluculuk modelinin doğru ve amacına uygun kullanılması için de referans olacak anlamlı ve önemli bir eserdir. Buna ek olarak, anlaşmazlık çözümü üzerine çalışan hukukçulara, psikologlara, psikolojik danışmanlara, eğitimcilere, psikiyatristlere ve sosyal çalışmacılara hem kuramsal anlamda hem de somut anlaşmazlıkların ve çatışmaların yapıcı ve barışçıl yönetimi konusunda yol gösterecek temel bir başvuru kaynağı olacaktır.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları isimli kitabımızın ilk baskısı 2015 yılında yapılmıştı. İlk baskısı tükenen kitabımıza ihtiyaç duyulması ve ikinci baskısının yapılması beni sevindirmiştir.

Uygulamada görülen uyuşmazlıklara ilişkin değişik hukuksal nedenlere dayanılarak açılan tapu iptali ve tescil davaları kitabımızda birleştirilmiştir. İçeriği itibariyle sık sık başvurulacak, el altında bulundurulacak bir kaynaktır. İşlenen konulara ilişkin teoride ileri sürülen görüş ve çözümlere, YİBK. ve yakın tarihlerde verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay özel dairelerinin kararlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İşlenen konularla ilgili ortaya çıkacak hukuki sorunları karşılayacak niteliktedir.

Hata insana özgüdür. Kitapta hataların ve eksikliklerin bulunması olasıdır. Bu konudaki eleştiri ve öneriler beni mutlu eder.

Mesele Kitap Dergisi Sayı : 120 Aralık 2016

Elinizdeki 120’inci sayısıyla birlikte 10 yılı geride bırakacak olan Mesele kitap dergisi, bugüne kadar “amatör” bir yan yana gelişin ürünü oldu. Bir yan yana gelme, karşılaşma ve etkileşim kurma mekanı olarak Mesele, ortak bir yönelişe elinden geldiği kadarıyla katkıda bulunmaya çalıştı. Ancak bundan sonra birçok okuyucumuzla, çevre ve platformla kitap, kültür ve politika için birlikte neyi, nasıl yapacağımızı konuşmak ve birarada bir faaliyetin imkanlarını arayarak, birlikte yürümek istiyoruz.

Candan Yıldız, “tecavüze af” niteliği taşıyan ve kamuoyu sayesinde geri çekilen önergeyi yazdı: “Şimdilik kazandık.” Kısa Kısa’larda, Tacim Çiçek, Fırat Kutluk’un derlediği “İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni” kitabını değerlendirdi: “Başarısız Cumhuriyet’in Klasiği.” Ayşegül Tözeren, Ali Özyurt’un “Söz Uçar Yazı Kalır” kitabını değerlendirdi: “Biz devrim peşindeydik, onlar özgürlük.” Ayşenur Tanrıverdi, Gamze Arslan’ın “Çerçialan” kitabını değerlendirdi: “Çerçialan’a doğru bir yolculuk.” Uğur Şahin, “Ortadoğu’yu Anlama Kılavuzu”nu değerlendirdi: “Krizler coğrafyası için kaynak kitap.” Emel Coşkun, Barış Soydan’ın “Cemaatçinin Ölümü” kitabını değerlendirdi. Şöhret Baltaş, Murat Taş’ın “Akova Alev Alev” kitabını değerlendirdi. Pelin Akman, Linda Singer’in “İyi Bir Senaryoyu Harika Hale Getirmek” kitabını değerlendirdi. Aslı Sarıoğlu, Türker Armaner’in “Hüküm” kitabını değerlendirdi: “Hakikatin kişisel tarihi.”

Şöhret Baltaş, Reddi Nisyan’da yazdı: “Düşmanla yaşamaya hayır”

Eylem Ejder, Zehra İpşiroğlu’yla “Haneye Tecavüz” kitabını konuştu: “Hane çok, hane yok”

Songül Kaya-Karadağ, Anne Ancelin Schützenberger’in “Oh, meine Ahnen!” kitabını değerlendirdi: “Toplumsal ve tarihsel travmaların insan psikolojisindeki görünümü”

Deniz Yarın, KHK ile kapatılan Van Kadın Derneği’ni yazdı: “Kapımızı mühürleyebilirsiniz… Ruhumuzu asla!”

Hüner Aydın, Erivan Radyosu’ndaki kadınları yazdı: “Sesin sınırlarötesi işlevselliği”

Aslı Sarıoğlu, afet yasasındaki değişikle kentsel dönüşümün geldiği boyutları Asuman Türkün’le konuştu: “Kentin tümü dönüşüm alanına çevrilebilir”

Egemen Yılgür, Gül Özateşler’in “Çingene – Türkiye’de Yaftalama ve Dışlayıcı Şiddetin Toplumsal Dinamiği” kitabını değerlendirdi: “Şiddet üreten bir mekanizma olarak prekapitalist tabakalaşma dinamikleri”

Mahmut Şenol, İbrahim Dizman’ın “Ado Başka Acı Başka” kitabını değerlendirdi: “Herkesin hikâyesi birbirinden acı”

Ufuk Özcan Marko Paşa dergisinin otoriter rejime karşı muhalif mizahını yazdı: “70. yıldönümünde Markopaşa ve Sabahattin Ali olayı”

Alice Loaiza’nın Kolombiyalı sendikacı Huber Ballesteros ile söyleşisini İrfan Özdabak Türkçe’ye çevirdi: “Kolombiya hapishanesinden devrimci bir ses”

Gencer Çakır, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ı yazdı: “Trump üzerine on tez”

Sarphan Uzunoğlu, Donald Trump’ın başkanlığının sonuçlarını yazdı: “Trump gerçeği: Yoksullaşma, güvencesizleşme ve korku kazandı”

Yunus Öztürk, Mustafa Peköz’le “Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu” kitabını değerlendirdi: “Rejim, çöküş süreci başlayan sistemi koruma çabasında”

Selim Ergunalp, Erik Olin Wright’ın “Sınıflar” kitabını değerlendirdi.

Küba Devrimi’nin efsane lideri Fidel Castro’nun ABD Başkanı Barack Obama’ya yazdığı mektubu İrfan Özdabak Türkçeye çevirdi: “Obama kardeş”

Ersin Baykal, Hülya Şensoy’la kitabı “Ben Su”yu konuştu: “Ayşe Hülya Ben Su’yu anlatıyor”

Girişimcilik ve İş Kurma

“Bireyin, kurumun, şehrin, bölgenin ve ülkenin kurtuluş yolu; öğrencinin prestiji kariyer yolu”

Küreselleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında girişimcilik ve girişimciler gözde kavramlar, olgular ve kurumlar oluverdiler. Sadece toprağı, serveti ve sermayesi olanı, zaten zengin olanların uğraşısı iken; parası olmayanın, öğrencinin, nitelilikli-eğitimli kişilerin uğraşısı ve nihayet yoksulun, ev kadınının ve engelinin umuda yolculuğunun adı oluverdi girişimcilik…

“İş aşama, iş kur!” öğrencilere fenomenleşen sesleniş oldu.

Otorite, girişimciye boyun eğmeyen Y kuşağının mesleği de girişimcilik oldu.

En prestijli kariyer yolu oluverdi girişimcilik…

Nitelikli işgücü derken, nitelikli girişimci kavramına da ulaşıldı.

Bilgi teknolojileri salt kendi başına yeni bir girişimcilik sektörü iken, aynı zamanda diğer tüm sektörleri destekleyen bir sektör oldu.

Girişimcilik toplumsallaştı, toplumsal bir değer oldu.

Bireysel, kentsel ve ulusal kurtuluşun adı girşimcilik oldu.

Markalaşmanın ve popülerleşmenin – politikacıları imrendirecek kadar -en etkili yolu, girişimcilik oluverdi…

Bu kitap, bu saptamlara teknik tarihi, hukuksal, edebi ve bilimsel açılardan yaklaşıp herkesi girşimci olmaya davet ederken, nasıl girişimci olunacağının da ipuçlarını veriyor.